Algemene voorwaarden SPORTIEFV

In deze voorwaarden leest u wat SPORTIEFV van u verwacht en wat u van SPORTIEFV kunt verwachten. Leest u de voorwaarden goed door.

1. Deelname aan trainingen en / of begeleiding
Voordat u deel kunt nemen aan de trainingen of begeleiding van SPORTIEFV moet u het volgende doen:
— U mag alleen meedoen als uw gezondheid goed genoeg is. Twijfelt u over uw gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts.
— Twijfelt SPORTIEFV over uw gezondheid en heeft SPORTIEFV u gevraagd een verwijsbrief te halen bij de huisarts? Dan moet u dit doen.
— U dient verzekerd te zijn voor eventuele schade aan uzelf en SPORTIEFV.
— Een inschrijfformulier invullen en ondertekenen.
— Een intakeformulier invullen.

1.1 Het intakeformulier
— Als u zich aanmeldt voor trainingen of begeleiding van SPORTIEFV krijgt u een intakeformulier.
— U vult dit formulier in en ondertekent het. Hierna stuurt u het formulier terug.
— Pas als wij uw intakeformulier hebben ontvangen kunt u deelnemen aan de trainingen of begeleiding van SPORTIEFV.

2. Veranderen uw gegevens of verandert uw gezondheid
— Als uw gegevens veranderen, moet u dit zo spoedig mogelijk aan SPORTIEFV doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist of als uw rekeningnummer verandert.
— Als uw gezondheid verandert, moet u dit ook doorgeven. Denk hierbij aan pijn, kortademigheid of duizeligheid.
— Hoe u contact opneemt het SPORTIEFV staat onder punt 18.

3. Schade door trainingen en/of begeleiding van SPORTIEFV
Doet u mee met trainingen of begeleiding van SPORTIEFV dan doet u dit op eigen risico. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele ontstane schade ten gevolge van de training en/of begeleiding aan uzelf of derden.

4. Waar en wanneer zijn de trainingen of is de begeleiding van SPORTIEFV
Als u bent ingeschreven voor trainingen en/of voedingsbegeleiding bespreekt u samen met SPORTIEFV plaats en tijdstip van de activiteit.

5. Hoe ziet de training en/of begeleiding eruit
SPORTIEFV bepaalt het trainingsaanbod en/of begeleiding.

6. Wat kunt u van SPORTIEFV verwachten
— SPORTIEFV zal u zo goed mogelijk begeleiden tijdens de training en/of voedingsbegeleiding.
— SPORTIEFV is niet aansprakelijk voor het niet behalen van uw doelstellingen.

7. Kunt u niet deelnemen aan een training en/of voedingsbegeleiding
— Mocht u verhinderd zijn om deel te kunnen nemen aan de training en/of begeleiding dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. We plannen de training en/of voedingsbegeleiding dan op een andere tijdstip binnen twee weken.
— Meldt u zich korter dan 24 uur voor de training en/of begeleiding af, dan betaalt u voor de training en/of begeleiding.

8. Als de trainer of begeleider ziek is
Is de trainer of begeleider ziek, dan zal hij dit minimaal 24 uur vóór aanvang van de training en/of begeleiding laten weten. Hij spreekt dan met u een andere tijd af voor de training en/of begeleiding.

9. Als de trainer of begeleider op vakantie gaat
De trainer/begeleider laat u minimaal 4 weken van tevoren weten dat hij vakantie heeft. We verlengen dan uw contract met het aantal weken dat de trainer en/of begeleider afwezig is.

10. Training of begeleiding op feestdagen
Op algemene feestdagen vindt er geen training en/of begeleiding plaats. Zou u volgens uw contract een training en/of begeleiding hebben op een van deze dagen dan plannen we de training en/of begeleiding op een andere dag binnen twee weken.

11. Betalingen
— In uw contract staat hoe en wanneer u moet betalen.
— De prijzen die in het contract staan, zijn inclusief 21% btw.

12. Tariefwijziging SPORTIEFV
— Tariefwijzigingen worden met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. SPORTIEFV geeft de nieuwe prijzen één maand voor de betaaldatum aan u door.
— U mag tijdens deze maand uw contract stoppen. De trainingen en/of begeleiding waarvoor u al heeft betaald, gaan gewoon door.

13. Niet nakomen van de betalingen
Als u niet betaalt, geldt het volgende:
— Bij niet nakomen van de overeengekomen betalingen stopt de training en /of begeleiding. Pas na het voldoen van uw volledige rekening kunt u weer gebruik maken van onze diensten.
— Indien wij genoodzaakt zijn om een incasso bureau in te schakelen, dan worden deze kosten ook aan u doorberekend

14. Wanneer stopt uw contract
Het contract stopt in de situaties die hieronder staan.

14.1 U stopt het contract
— In uw contract staat een einddatum. Op die datum mag u het contract stoppen. U moet dit minimaal één maand vóór de einddatum aan SPORTIEFV laten weten.
— Stopt u het contract niet op de einddatum? Dan loopt uw contract door tot opzegging.
— U mag het contract tijdelijk stoppen als u om gezondheidsredenen niet kunt deelnemen aan de training en/of begeleiding. De termijn voor deze onderbreking mag maximaal één jaar bedragen. U moet wel een verklaring van uw arts kunnen overleggen.
— U mag het contract stoppen als SPORTIEFV haar prijzen verandert. U leest hier meer over in hoofdstuk 14.
— Na ontvangst van een goed gekeurd en ondertekend mutatie formulier stopt uw contract.

14.2 SPORTIEFV stopt het contract
SPORTIEFV mag uw contract stoppen als u zich niet houdt aan de afspraken die in het contract staan.

15. Wat doet SPORTIEFV met uw gegevens
SPORTIEFV gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. We gebruiken uw gegevens alleen voor onze administratie. We geven uw gegevens alleen aan derden na schriftelijke toestemming van u.

16. U mag spullen en documenten van SPORTIEFV niet kopiëren of verspreiden
— Alle spullen en trainings- en begeleidingsmethoden die SPORTIEFV heeft bedacht en ontwikkeld, mag u niet verspreiden zonder schriftelijke toestemming van SPORTIEFV.

17. Heeft u een klacht
Als u een klacht heeft, laat u deze weten aan SPORTIEFV.

18. Contactgegevens
SPORTIEFV is het bedrijf van Frank Versteege.