Disclaimer

SPORTIEFV verleent u hierbij toegang tot SPORTIEFV.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen.

SPORTIEFV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SPORTIEFV probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks de zorg en aandacht hiervoor bestaat de kans dat de inhoudt onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SPORTIEFV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type fouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SPORTIEFV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten en diensten liggen bij SPORTIEFV en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van SPORTIEFV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen dwingend recht (zoals citaatrecht), Tenzij bij specifieke producten en diensten anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen